Uptrends introduceert meervoudige SLA instellingen

Het verheugt ons u te kunnen mededelen dat Uptrends een unieke functionaliteit aan haar monitoring systeem heeft toegevoegd, namelijk meervoudige SLA instellingen. Hiermee is het mogelijk om binnen een SLA rapportage meerdere en ongelimiteerde doelen te definiëren aan controleregels en klanten. Deze nieuwe functionaliteit is beschikbaar gekomen voor alle klanten met een Uptrends (Insight) Enterprise versie.

Over SLA Monitoring

U kunt Uptrends gebruiken als onafhankelijke derde partij voor het monitoren van uw SLA doelstellingen. Wij monitoren en rapporteren gedetailleerd de bereikbaarheid van uw website of servers en controleren of de vooraf gedefinieerde doelstellingen met betrekking tot bereikbaarheid gehaald worden. 

Met de functionaliteit meervoudige SLA instellingen hebben we het mogelijk gemaakt om specifieke doelen zoals het ‘uptime percentage’, 'pagina laadtijd' en ‘Operator response tijd’ aan een SLA instelling te koppelen. Hierdoor is het mogelijk om een SLA rapportage voor specifieke tijden en dagen op te maken. 

Uw SLA instellingen zou er bijvoorbeeld als volgt uit kunnen zien:

  • Kantoortijden : Maandag - Vrijdag, 08.00 - 18.00 uur, uptime% 99,99% etc.
  • Buiten kantoortijden : Zaterdag, Zondag, Maandag - Vrijdag 18.00 - 08.00 uur, uptime 99,00% etc.

Naast het instellen van weekdagen en uren welke gelden voor een SLA, kunt u in Uptrends ook bepaalde dagen of periodes van de SLA uitsluiten zoals bijvoorbeeld specifieke feestdagen als Kerstmis. 

Door het invoeren van de bovenstaande parameters in SLA instellingen kunt u dagelijks, wekelijks of maandelijks een rapport genereren welke aangeeft 'wanneer en waarom' een SLA doelstelling niet is behaald.

Hoe u meervoudige SLA instellingen kunt activeren binnen uw account

Houdt u er rekening mee dat wanneer u een nieuwe SLA instelling aanmaakt deze nog niet beschikt over historische data. Uptrends zal de data verzamelen zodra de nieuwe SLA instellingen zijn aangemaakt. 

In Uptrends is SLA een aparte rapportagegroep. U vindt deze in het menu Beheer > SLA. Dit scherm geeft een overzicht van de ingegeven SLA instellingen. 

 

Klik op een SLA instelling om deze te bewerken of om een nieuwe SLA instellingen te definiëren. In het scherm zijn de naam van de SLA instelling en de doelen weergegeven. 

 

Met het tabblad Tijdschema kunt u dagen en tijden definiëren. Klik op de vakjes onder de uren om deze te activeren voor deze SLA instellingen. Voor het deactiveren klikt u wederom op het desbetreffende vakje. Klik op rij- en kolomheaders om een hele rij of kolom te activeren/deactiveren. 

 

Klik op 'Uitsluitingsperiode toevoegen' om een bepaalde periode van de SLA uit te sluiten. 

 

Het bestaande rapport onder Analyse > SLA heeft nu een 'SLA dropdown' menu. Kies een SLA voor het opmaken van een rapport voor die SLA instellingen.