Hoe staat het met de website bereikbaarheid van politieke partijen?

Prestaties websites politieke partijen nader bekeken

Nederland maakt zich op voor de Tweede Kamerverkiezingen welke over een week worden gehouden. Op straat en op radio- en televisiestations verdringen de politieke kopstukken zich om hun standpunten kenbaar te maken en te verdedigen.

Voor de meer inhoudelijke verkiezingsprogramma’s kan de kiezer op de websites van de politieke partijen terecht. Voor hen is het daardoor van groot belang dat de kiezer altijd op de partijwebsite terecht kan. Een niet bereikbare website kan ertoe leiden dat de (zwevende) kiezer de website van een concurrerende partij raadpleegt en zich hierdoor laat leiden in zijn/haar stemgedrag.

Benieuwd naar de effecten van het toenemend verkeer op de bereikbaarheid van de websites van de politieke partijen heeft Uptrends deze vanaf 14 juli continu gemonitord op hun prestaties.

Uit de analyse blijkt dat websites van met name de kleinere politiek partijen regelmatig onbereikbaar zijn. De websites van Partij van de Toekomst (PvdT) en de Piratenpartij spannen de kroon in onbereikbaarheid met een downtime van respectievelijk 47,6 en 23,2 uur. Van de grotere partijen presteren de websites van het CDA en PVV het minst met een onbereikbaarheid van 1,6 uur. Websites welke in de onderzoeksperiode (bijna) altijd bereikbaar waren zijn van Partij voor de Dieren, D66 en de VVD.

Een overzicht van de bereikbaarheid van websites van Politieke Partijen:
 

 

Website

Uptime (%)

Downtime

Down time

     

in uren

in minuten

         

1

Partij van de Toekomst (PvdT)

96,26

47,6

2855

2

Piratenpartij

98,18

23,2

1391

3

Liberaal Democratische Partij (LibDem)

99,17

10,5

630

4

SOPN

99,46

6,9

412

5

Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

99,67

4,2

254

6

Nederland Lokaal

99,80

2,5

149

7

Christen Democratisch Appèl (CDA)

99,87

1,6

99

8

PVV (Partij voor de Vrijheid)

99,88

1,6

94

9

Libertarische Partij (LP)

99,90

1,2

73

10

ChristenUnie

99,93

0,9

55

11

50PLUS

99,95

0,7

42

12

GROENLINKS

99,95

0,6

36

13

Democratisch Politiek Keerpunt DPK

99,96

0,4

27

14

SP (Socialistische Partij)

99,98

0,3

18

15

Partij van de Arbeid (P.v.d.A)

99,98

0,3

15

16

Partij voor Mens en Spirit (MenS)

99,98

0,2

13

17

VVD

99,99

0,1

6

18

Democraten 66 (D66)

99,99

0,1

5

19

Partij voor de Dieren

100,00

0,0

0

Methodologie

Uptrends heeft over de periode van 14 juli 2012 tot en met 4 september 2012 elke 5 minuten de voorpagina’s van de websites van de vermelde politieke partijen gecontroleerd via een wereldwijd netwerk van 96 controlestations. Indien de website niet bereikbaar was, is dit steeds door een ander controlestation nogmaals gecontroleerd en zo mogelijk bevestigd. Periodes waarin de website bereikbaar is, worden door Uptrends geregistreerd als uptime. De periodes waarin de bevestigde fouten voorkwamen, worden als downtime geregistreerd. Het betreft verder alleen de bereikbaarheid van de voorpagina en er is geen rekening gehouden met onderhoud.