Web service HTTP/HTTPS instellingen

De Web service HTTP/HTTPS controleregel heeft dezelfde extra instellingen als de HTTP/HTTPS controleregels.

Post Data: Specificeer de content dat gebruikt kan worden als de request body. Normaal gesproken is dit een complete SOAP envelope of een ander XML document.

Naast de request body, kunt u nog extra waarden toevoegen voor de HTTP Headers, ContentType (default is text/xml) en SOAPAction. U kunt het specificeren in de Post Data Field op de volgende manier:

ContentType=application/xml
SOAPAction=http://mysite.com/service/method
<?xml version="1.0"?>
<soap:Envelopexmlns:soap="http://www.w3.org/2001/12/soap-envelope"
soap:encodingStyle="http://www.w3.org/2001/12/soap-encoding">
...
Message information goes here
...
</soap:Envelope>